söndag 29 november 2015

Suddproblem

Ibland behöver vi använda sudd också.

11 kommentarer:

 1. Jag tänkte 10 multiplicerat med 1,5 och det är lika med 15. Sen tänkte jag 10 multiplicerat med 2 och det är lika med 20. Tillsammans så gör ni slut med 35 sudd och ni hade 100 sudd från början och 100 subtraherat med 35 är lika med 65 så svaret är alltså 65.

  SvaraRadera
 2. a)
  Frågan var ju hur många sudd ni har tillsammans.
  Då multiplicerade jag först 20x5.
  Efter som att ni var 20 i klassen och ni hade 5 sudd var.
  Då blir produkten=svaret 100
  Svar: Ni har 100 sudd tillsammans.


  b)
  Halva klassen gör ju slut på 1,5 sudd och andra halvan gör slut på 2 sudd.
  Jag adderade jag 2+1,5 och då blev summan 3,5
  Så då subtraherade jag 100-3,5 vilket då blir 96,5
  Svar: Ni har 96,5 sudd var.

  (Ni sa inte att man använde 2 sudd eller 1,5 sudd var)
  Men om ni menade var, så har jag gjort en till uträkning.

  Halva klassen gjorde slut på 2 sudd var, så då tog jag 10x2 vilket då är 20.
  Andra halvan gjorde ju slut på 1,5 sudd var, så då tog jag 10x1,5 vilket då är 15.
  Då adderade jag 20+15 summan blir då 35.
  Då subtraherade jag 100-35 vilket då är 65.

  Svar: Ni har 65 sudd tillsammans

  SvaraRadera
 3. A) Dom var 20 stycken i klassen med 5 sudd var. Då multiplicerade vi 20 med 5 och det blev 100.
  B) Hälften av klassen blir 10 st. Dom gjorde av med 1,5 sudd var, andra halvan av klassen gjorde av med 2 sudd var. Då multiplicerade vi 10 med 1,5 och då fick vi fram 15. Sedan tog vi 10 multiplicerat med 2 och det blev 20. Sedan adderade vi ihop 15 och 20 som blev 35. Sedan subtraherade vi antal sudd från början (100) med antalet ni hade gjort av med (35) och det blev 65. Svar:65

  hälsningar Sara och Myrna

  SvaraRadera
 4. A De var 20stycken i klassen och varje elev använde 5 sudd var. så vi multiplicerade 20 med 5 och vi fick produkten 100.

  B Ena halvan (10) hade slut på 1,5 sudd var. Då tog vi 5 subtraherat med 1,5 och då fick vi 3,5. Då tog vi 10 multiplicerat med 3,5 och det blev 35. Den andra halvan gjorde slut på två sudd var så då tog 5 subtraherat med 2. Det blev 3 och då tog vi 3 multiplicerat med 10 som blev produkten 30. Sen tog vi 30 adderat med 35 som blir summan 65. Alltså har de sedan 65 sudd kvar totalt. // Elias, Ebba, Emma och Alva

  SvaraRadera
 5. A= För att räkna ut hur många sudd dom hade tillsammans så multiplicerade jag 5 med 20, eftersom alla 20 elever hade 5 sudd i var. 5 multiplicerat med 20 är 100, klassen hade 100 sudd tillsammans.

  B= Hälften av klassen, alltså 20 dividerat med två, som blir 10 hade slut på två sudd i var, och eftersom dom var 10 st så gjorde dom slut på 20 sudd tillsammans. 100 subtraherat med 20 är 80, nu finns det 80 sudd kvar.

  Andra halvan av klassen gjorde slut på ett sudd i var och sedan ett halvt sudd. Andra halvan var 10 st och gjorde slut på ett sudd i var, alltså blir det 80 subtraherat med 10 som blir 70. Alla 10 elever gjorde sig av med ett halvt sudd till i var, men istället för att göra det svårt så tog jag och la ihop alla 10 elevers halvor, så att jag tänkte att det istället blev 5 hela sudd istället för 10 halvor. 70 subtraherat med 5 är 65, SVAR:65 sudd har ni nu! /LINN

  SvaraRadera
 6. a)ni är 20 stycken i klassen med 5 sudd var. Då multiplicerade vi 20 med 5 och summan av det blev 100.

  b) Hälften av klassen blir 10 st. Dom gjorde av med 1,5 sudd var, andra halvan av klassen gjorde av med 2 sudd var. Då multiplicerade vi 10 med 1,5 och då fick vi fram 15. Sedan tog vi 10 multiplicerat med 2 och det blev 20. Sedan adderade vi ihop 15 och 20 som blev 35. Sedan subtraherade vi antal sudd från början (100) med antalet ni hade gjort av med (35) och det blev 65. Svar:65

  SvaraRadera
 7. a) jag multiplicerade först 5 med 20 för att de var 20 i klassen och 5 multiplicerat med 20 och då fick jag produkten 100. klassen hade sammanlagt 100 sudd.

  b) hälften av klassen alltså 20 dividerat med två är kvoten tio. Eftersom de var 10st och gjorde slut på 20 sudd tillsammans. Det var hundra sudd från början alltså måste vi subtrahera 20 från hundra. det är 80 sudd.

  andra halvan gjorde slut på ett och ett halvt sudd var. Andra halvan var 10 alltså blir det 80 subtraherat med 10 som blir 70. Alla 10 elever gjorde också slut på ett halvt sudd var, för att inte göra det krångligt så la jag ihop alla tio halva sudd som blev 5 sudd. alltså tog jag 70 subtraherat med fem som blir produkten 65. svar alltså har ni 65 sudd kvar.

  SvaraRadera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 9. A: De var 20 stycken i klassen och hade 5 sudd var och man skulle räkna ut hur många sudd de hade tillsammmans. Då kan
  man tänka 20 multiplicerat med 5. Det blir 100. Alltså har de 100 sudd tillsammans.

  B: Ena halvan av klassen gör slut på ett och ett halft sudd var och den andra halvan av klassen gör slut på två sudd var.
  Det blir 1,5*10 och det är 15. Allstå har den halvan av klassen 15 sudd kvar. När man ska räkna ut den andra halvan av
  klassen så blir det 2*10 istället och det är 20. Det betyder att de har 20 sudd kvar.
  Frågan var hur många sudd de hade efter de hade suddat ut en massa sudd så då kan man räkna 15+20 som är 35.
  Detta betyder att de har gjort slut på 35 sudd. Sedan eftersom de hade 100 sudd från början så subtraherar man 35 från 100
  vilket är 65. Alltså har de 65 sudd kvar.

  SvaraRadera
 10. A) jag tänkte: dom var 20 i klassen och alla hade 5 sudd var. Då multiplicerade jag 20 med 5 och jag fick produkten 100.

  B) jag tänkte: halva klassen gjorde slut på 1 1/2 sudd, och andra halvan 2 sudd. Halva klassen blev 10 eftersom hela klassen var 20. Jag tänkte 1 multiplicerat med 10 och får produkten 10 sen tar jag och adderar 5, och jag får summan 15. Sen tänkte jag 10 multiplicerat med 2 och det blir 20. Då tar jag 15 adderat med 20 och får summan 35.

  SvaraRadera
 11. A)Ni har 100 sudd tillsammans eftersom ni var 20 i klassen och ni har 5 sudd var. Då tog jag 20 multiplicerat med 5 så produkten blir 100 sudd tillsammans.

  B)Sen gjorde Halva klassen slut på 1,5 sudd var. Då tog jag 1,5 sudd multiplicerat med 10. Alltså halva klassen 20 dividerat med 2 då blir kvoten 10. Så 1,5 sudd multiplicerat med 10 då blir produkten 15. Sen gjorde andra halvan slut på 2 sudd var. Då tog jag 2 multiplicerat med 10 då blir produkten 20. Sen tar jag båda produkterna och adderar ihop de så 15 adderat med 20 då blir summan 35. Sen tar jag 100 produkten som jag räknade ut i början hur mycket sudd ni hade från början. Subtraherat med summan jag fick nyss 35 då blir differensen 65 så.

  A) De har 100 sudd från börjar.

  B) De Har 65 sudd kvar.

  AV: Noel

  SvaraRadera